Virtualni Atelier
kamatax-02.png

Kamata X


iPhone Android

Kamata X je aplikacija za brzi i jednostavni izračun potraživanja. U samo nekoliko laganih koraka izračunajte ukupno dugovanje za zadani vremenski period te ga proslijedite e-mailom. Za izračun se koristi jednostavni kamatni račun.


Copyright © 2012 Virtualni Atelier